ការផ្តល់គុណភាពនៅកម្ពុជា

25/01/2021

ការផ្តល់គុណភាពនៅកម្ពុជា

ស្ថានភាពនៃការដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាមានការពិបាកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលសេវាដឹកជញ្ជូនភាគច្រើនមិនទាន់មានគុណភាពខ្ពស់និងមិនមានការធានា។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានសេវាដឹកជញ្ជូនដែលមានគុណភាពខ្ពស់?

 

Ship COD

 

ទីមួយធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពចែកចាយនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈយ៉ាងហោចណាស់ពីរដូចខាងក្រោម:

 

មនុស្ស: មនុស្សគឺជាគន្លឹះនៃការដឹកជញ្ជូនដែលមានគុណភាព។ មនុស្សអាក្រក់នឹងធ្វើការចែកចាយអាក្រក់។ ការផ្លាស់ប្តូរមនុស្សនឹងធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗទៀត។ មនុស្សកាន់តែប្រសើរឡើងនិងល្អប្រសើរជាងមុននឹងបង្កើតសេវាបញ្ជូនបន្តប្រសើរ។ នេះនឹងបង្កើតសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដែលមានគុណភាពនាពេលអនាគត។

 

>>> អាន​បន្ថែម: Cách giao hàng tốt nhất tại Phnom Penh

 

បច្ចេកវិទ្យាហួសសម័យ: កម្មវិធីនៃបច្ចេកវិទ្យាគឺមានកម្រិតណាស់នៅក្នុងផ្នែកចែកចាយ។ ប្រសិនបើនៅបស្ចិមប្រទេសការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាដើម្បីគាំទ្រដល់ការចែកចាយឬសូម្បីតែការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនមានការរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបញ្ជូនបន្តគឺមិនទាន់កើតមាននៅឡើយនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុក។ ខាងកើត។ បច្ចេកវិទ្យាតិចតួច, ថយក្រោយនឹងធ្វើឱ្យមនុស្សធ្វើច្រើនទៀត, បានយ៉ាងងាយស្រួលនាំឱ្យមានការយល់ច្រឡំ, កំហុស។

 

ត្រូវការការដឹកជញ្ជូនដែលមានគុណភាព

 

ការផ្តល់សេវាលឿននិងប្រសិទ្ធភាពការផ្តល់សេវាដែលមិនលឿនឬគ្មានប្រសិទ្ធភាពមិនអាចមាននៅលើទីផ្សារទេ។ អតិថិជនតែងតែចង់បានផលិតផលល្អបំផុត។ ល្អបំផុតនេះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងសេវាកម្មដ៏ល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកជញ្ជូន។

 

>>> អាន​បន្ថែម: Giao hàng tốt nhất đến khách hàng

 

តម្លៃទាប: ទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មណាមួយត្រូវតែមានតុល្យភាពរវាងប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លៃការចំណាយត្រូវតែធានាគុណភាពនៃការដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែត្រូវតែដោះស្រាយថវិកាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯង។

 

ឥរិយាបថល្អ: ការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមនុស្ស។ អ្នកបញ្ជូនត្រូវតែមានអាកប្បកិរិយាល្អនិងវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅរកអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅលើទីផ្សារនិងជាមួយប្រជាជននៅក្នុងទីផ្សារនោះ។ សេវាបញ្ជូនបន្តក្លាយជាមនុស្សជិតស្និទ្ធនៅពេលមនុស្សចាក់ត្រីមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់និងរួសរាយរាក់ទាក់។

 

ការផ្តល់គុណភាពនៅកម្ពុជាមិនងាយស្រួលទេ។ ដើម្បីបង្កើតសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដែលមានគុណភាពវាត្រូវការការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើន។ ជួនកាលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមិនមែនជាពាក្យសំដី។