ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់

31/03/2021

អំពីការងារ៖

 • បង្កើតនិងពង្រីកការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជននៅភ្នំពេញ
 • ណែនាំនិងផ្តល់យោបល់អំពីការដឹកជញ្ជូន ខេមបូឌាស៊ីបពេលបច្ចុប្បន្ន
 • សម្របសម្រួលជាមួយបណ្តាផផ្នែកប្រតិបត្តិការ បម្រើសេវាអតិថិជន
 • សម្របសម្រួលជាមួយបុគ្គលិក telesale ដើម្បីធានានូវផែនការបិទការលក់និងស្វែងរកអតិថិជន
 • រៀបផែនការធ្វើការតាមសប្តាហ៍ ខែនិងគោលដៅ
 • ជំនួយអតិថិជនថ្មីបង្កើតការបញ្ជានិងងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម
 • ជម្រុញចំនួនការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជនឲ្យ ខេមបូឌាស៊ីប
 • ធ្វើការផ្ញើរបាយកាណ៍ទាន់ពេលវេលាដែលថ្នាក់គ្រប់គ្រងកំណត់។

ល័ខខ័ណ្ឌ៖

 • ចូលចិត្តខាងអាជីវកម្ម
 • មានការទំនាក់ទំនងបានល្អ ចូលចិត្តនិងផ្តើមឡើងនូវការទំនាក់ទំនង ចរចារ អធិប្បាយនិងបញ្ចុះបញ្ចូលល្អ។
 • មានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដូចជា J&T, Joonak, ZTO, B1 Express…
 • អាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃ
 • ចេះថែមទាំងភាសាវៀតណាម/ចិនជាអាទិភាព
 • ស្មោះត្រង់ រហ័សរហួន រូបរាងស្រស់និងសុខភាពល្អ
 • អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធការងារខ្ពស់
 • ពេលវាលាធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ័

ផលប្រយោជន័ទទួលបាន

 • ប្រាក់ខែពី 300$ ដល់ 600$++ ជូនអំណោយលើការចំណូល + អំណោយតាមត្រីមាសនិងឆ្នាំ+ប្រាក់ខែទី១៣
 • ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងពីទីផ្សារអេឡិចត្រូនិចនិង Logistics។
 • រៀនសូត្របាននូវបទពិសោធន៍ពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងដូចជា Manager, CEO
 • ឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យជាតិ
 • ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីក្រុមហ៊ុនដូចជា៖ ខួបកំណើត មង្គលការ កាតទូរស័ព្ទ ការធ្វើដំណើរ។ល។

ទំនាក់ទំនង៖

 • ផ្ញើ CV ផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុន៖ 17 st 384, Khan Chamkarmon, PP.
 • លេខទូរស័ព្ទ: 023 63 55555 hoặc Inbox Fanpage

CAMBODIASHIP CO., LTD

No. 17 B Street 384, Toul Svay Prey 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Call Center: (+855) 0236 3 55555

Email: info@cambodiaship.com

WebsiteCambodiaShip.com – Fanpagehttps://www.facebook.com/CambodiaShip/