ដំណើរការល្អ

25/01/2021

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញគឺជាសេវាកម្មមានប្រយោជន៍មួយដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកលក់និងអ្នកទិញនៅពេលទិញទំនិញនៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច។ នៅក្នុងបរិបទនៃទីផ្សារចម្រុះសព្វថ្ងៃនេះអ្វីដែលជាសេវាដឹកជ

Good delivery process

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញគឺជាសេវាកម្មមានប្រយោជន៍មួយដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកលក់និងអ្នកទិញនៅពេលទិញទំនិញនៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច។ នៅក្នុងបរិបទនៃទីផ្សារចម្រុះសព្វថ្ងៃនេះអ្វីដែលជាសេវាដឹកជញ្ជូនដ៏ល្អមួយដើម្បីប្រើគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់មនុស្សជាច្រើន។ សេវាកម្មដឹកទំនិញល្អត្រូវមានដំណើរការដូចខាងក្រោម:

1) ទទួលបានទំនិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស

សេវាដឹកជញ្ចូនជួយយកទំនិញបានលឿន។ ពេលវេលារើសយកមុននឹងជួយឱ្យការដឹកជញ្ជូនកើតមានកាន់តែឆាប់។ សម្រាប់ការជ្រើសរើសយកពេលដំបូងវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃការស្នើសុំអ្នកដឹកជញ្ជូនដើម្បីយកទំនិញបានលឿននោះទេប៉ុន្តែក៏ជាបញ្ហានៃការអប់រំរបស់អតិថិជននិងដំណើរការប្រតិបតិ្តការផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុននេះ។

>>> See more: ការផ្តល់ឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពនិងគុណភាព

2) ការគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ឌនិងព័ត៌មាន

សេវាដឹកជញ្ចូនភាគច្រើននៃសេវាកម្មដឹកជញ្ចូនឥលូវនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាទិញភ្លាមៗដែលតម្រូវឱ្យមានពេលវេលានៃការផ្ទុកបញ្ជូនបន្តនិងតម្រៀបបញ្ជាដើម្បីបំបែកតំបន់មុនពេលបញ្ជូន។ នេះជួយបង្កើនល្បឿននិងកាត់បន្ថយការខិតខំរបស់អ្នកដឹកជញ្ជូននៅពេលដឹកជញ្ជូន។ ជាមួយគ្នានេះដែរការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានមានភាពច្បាស់លាស់និងចៀសវាងកំហុសឆ្គងនៃការបញ្ជាទិញ។

3) ការផ្តល់ឱ្យសមហេតុផលនិងឆាប់រហ័ស

ការបញ្ជាទិញគឺជាគោលដៅធំបំផុតនៃការដឹកជញ្ជូន។ ការងារត្រូវបានកំណត់អាទិភាពនិងយកចិត្តទុកដាក់។ សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនងាយស្រួលត្រូវតែធានាថាគ្រប់ជំហាននៅលើដំណើរការគឺរលូននិងមានភាពត្រឹមត្រូវ។ លើសពីនេះទៅទៀតក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនស្តាំគឺល្អនិងមានបទពិសោធន៍។ ភ្ជាប់ទៅនឹងដំណើរការដឹកជញ្ជូនដែលច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវ។

4) ការប្រមូលនិងការទូទាត់

ការប្រមូលគឺជាសេវាកម្មដែលភ្ជាប់ទៅសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន។ នៅទីផ្សារមិនមានការទុកចិត្តច្រើនដូចទីផ្សារសព្វថ្ងៃទេការប្រមូលលុយនឹងជួយឱ្យហាងអនឡាញទទួលបានទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនដើម្បីធ្វើឱ្យការលក់កាន់តែងាយស្រួល។ ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មប្រមូលក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មត្រូវតែធានាដំណើរការប្រមូលប្រាក់ហើយប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រាក់ចំណេញត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ដំណើរការនៃការទូទាត់ត្រូវតែធានាបានទាន់ពេលវេលានិងមានការប្តេជ្ញាចិត្តបើធៀបនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តភាពច្បាស់លាស់និងតម្លាភាព។

5) ការគាំទ្រនិងពាក្យបណ្តឹង

នៅក្នុងដំណើរការនៃការបញ្ជូនករណីចាំបាច់នៃគម្លាតការយល់ច្រឡំនិងការបាត់បង់។ សេវាដឹកជញ្ចូនដ៏ល្អត្រូវមានដំណើរការបណ្តឹងតវ៉ានិងច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធិភាព។ វាជួយហាងអនឡាញកាន់តែមានសុវត្ថិភាពនៅពេលផ្ញើទំនិញនិងជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់អត្ថប្រយោជន៍នៃហាងអនឡាញ។

ដំណើរការខាងលើមិនងាយស្រួលអនុវត្តទេ។ ពួកគេទាំងអស់ត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីរៀបចំនិងពិសោធន៍។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីសេវាដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក្រុមហ៊ុន CambodiaShip បានបង្កើតដំណើរការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសមស្របសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន CambodiaShip ចង់ផ្តល់នូវសេវាកម្មដឹកជញ្ចូនដ៏ល្អបំផុតនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ ក្លាយជាដៃគូរបស់ហាងនៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មឆ្កួត។

ទំនាក់ទំនងដឹកជញ្ជូនឆាប់រហ័សតាមរយៈ hotline (+855) 0236 3 55555 ដើម្បីទទួលបានការពិគ្រោះយោបល់អំពីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន COD ដោយងាយស្រួល។ Fanpage .