បុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូន Shipper

31/03/2021

បុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូន Shipper 200$ – 400$

  • មានស្មាតហ្វូនភ្ជាប់អ៊ីនតើណែត
  • មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន
  • ស្គាល់ស្ទាត់ផ្លូវនៅក្រុងភ្នំពេញនិងសៀមរាប
  • មានសុខភាពល្អ ស្វាហាប់ ប្រឹងប្រែង រួសរាយនិងស្មោះត្រង់ជាមួយការងារ
  • ប្រវត្តិរូបច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវ

ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន CambodiaShip

Hotline: (+855) 0236 3 55555

Add: No 17B, St.384 Sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia

Website: CambodiaShip.com – Fanpage: https://www.facebook.com/CambodiaShip/