សេចក្តីជូនដំណឹង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ២០២១

09/04/2021

CambodiaShip សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនឲ្យបានជ្រាបពីថ្ងៃឈប់សម្រាកឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំ២០២១មានដូចខាងក្រោម៖

សេចក្តីជូនដំណឹង ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ២០២១
CambodiaShip សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនឲ្យបានជ្រាបពីថ្ងៃឈប់សម្រាកឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំ២០២១មានដូចខាងក្រោម៖
  •  ចាប់ផ្តើមឈប់នៅថ្ងៃទី៖ 14, 15, 16/4
  •  ដំណើរការវិញនៅថ្ងៃទី៖ 17/4
 ខេមបូឌាស៊ីប ជម្រុញឲ្យអតិថិជនបញ្ជាដឹកជញ្ជូននិងផ្ញើទំនិញឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីឲ្យទំនិញបានដឹកជញ្ជូនដល់ដៃអ្នកទទួលមុនថ្ងៃឈប់សម្រាក។
 អតិថិជនត្រូវការពិគ្រោះយោបល់ ឬជំនួយអំពីសេវាកម្ម សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈ hotline 0236 355 555 ដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយលឿនបំផុត
សូមជូនពរអតិថិជនធ្វើអាជីវកម្មរកស៊ីមានបាន រីករាយនិងសុភមង្កលជាមួយក្រុមគ្រួសារ។
—————
CAMBODIASHIP CO., LTD
No. 17 B Street 384, Toul Svay Prey 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.
Call Center: (+855) 236 355 555 – (+84) 344 940 190
Email: info@cambodiaship.com