Tuyển dụng liên tục nhiều vị trí tại Cambodia

31/03/2021

CambodiaShip liên tục tuyển dụng nhiều vị trí như: Nhân viên giao hàng, nhân viên kinh doanh, Chăm sóc khách hàng, vị trí điều phối,… làm việc tại Việt Nam hoặc Cambodia. Vui lòng xem thêm thông tin tuyển dụng các vị trí tại đây.

Hotline: (+855) 0236 3 55555 – 0899475760 / 0899475766.

Add Cambodia: No 17B, St.384 Sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Chamkamon, Phnom Penh, Cambodia

Website: CambodiaShip.com – Fanpage: https://www.facebook.com/CambodiaShip/